Financiële planning

 
Financiële planning helpt u bij het in kaart brengen van uw financiële situatie en het plannen van uw financiële toekomst. Wij brengen uw inkomen, uitgaven en vermogen met elkaar in verband en plaatsen deze op een tijdlijn.

Ook weegt u uw persoonlijke omstandigheden mee: bent u getrouwd, kunt u op termijn wellicht een erfenis verwachten, welke rechten bouwt u op binnen de sociale zekerheid, denkt u na over kinderen, wilt u een huis kopen. Grote beslissingen en afwegingen. Door deze factoren mee te wegen ontstaat een persoonlijk financieel plan.

We zullen aan de hand van meerdere gesprekken met uw inkomenssituatie, vermogensopbouw, uitgaven en risico’s alsmede uw ambities voor de toekomst opstellen. Deze belangrijke informatie verwerken wij in een rapport, welke het formaat heeft van een integraal financieel plan. Dit plan beschrijft uw huidige en toekomstige financiële situatie. Tevens maakt het advies duidelijk wat al goed geregeld is en wat no u nog moet aanvullen of bijsturen.

Aan de hand van dit plan bespreken wij met u de haalbaarheid van uw wensen en ambities. We laten het niet bij een eenmalig advies en/of rapport aangezien dit financieel advies een momentopname is. In een regelmatig gesprek zullen we bespreken of nieuwe feiten en omstandigheden van invloed zijn op uw wensen en ambities.

Financieel advies is maatwerk. De investering in een (persoonlijk) financieel plan hangt af de complexiteit van een adviesopdracht. Bij ons kunt u kiezen uit meerdere varianten:

  • Een uurtarief voor losse advieswerkzaamheden;
  • Een vast bedrag voor helder afgebakende werkzaamheden;
  • Een abonnement voor regelmatige updates en vragen;
  • Een combinatie van vorenstaande.